Irfani Kalaam

Add to favourites


Kalme Ka Goon Mera Peer
Nafas Pe Maare Ye Shamshir

Kalme Ki Kya Poocho Baat
Kalma Hai Saara Kaynaat
Shash Jehat Ka Raaz Fakir
Kalme Ka Goon Mera Peer

Chaar Anasir Ka Hai Raaz
Shab Mein Jalwa Aur Meraj
Pachchis Goon Ki Yeh Shamshir
Kalme Ka Goon Mera Peer

Ganj-E-Khafi Mein Hai Nukta
Karlo Yakin Apna Pukhta
Chaar Shirk Ki Hai Taaseer
Kalme Ka Goon Mera Peer

Kalme Mein Ha Hu Jo Hai
Kalma Khud Tu Hi Tu Hai
Kalma Saara Alamgir
Kalme Ka Goon Mera Peer

Kalme Ki Kali Jaane Koi
Kalma Hai Muhammad Aur Ali
Fatima Isme Hai Dilgir
Kalme Ka Goon Mera Peer

Chaar Shirk Kalme Ka Raaz
Do Kufr Hai Razo Niyaz
Kalme Se Khuda Khud Hai Zaahir
Kalme Ka Goon Mera Peer

Arsh-E-Muallah Par Kalma
Teh Tussara Mein Hai Kalma
Kalma Hai Jalwe Ki Nazir
Kalme Ka Goon Mera Peer

La Se Tum Nikal Jaao
Illalla Mein Sama Jaao
Yeh Hai Irfan Ki Tanveer
Kalme Ka Goon Mera Peer

Do Muhammad Chaar Allah
Har Barzakh Mein Hai Aehlullah
Kalma Irfani Taukir
Kalme Ka Goon Mera Peer

Kalma Hai Panch Rangi
Mera Peer Hai Har Rangi
Kalme Ki Samjho Tasveer
Kalme Ka Goon Mera Peer

Kalme Ki Karlo Tehkeek
Peer Karayega Tasdeek
Peer Yazdani Tu Hai Hakeer
Kalme Ka Goon Mera Peer